Company profile

Realitná spoločnosť Euro Real – Sk, s.r.o. so sídlom Hlavná 71, Košice, Slovenská republika, patrí medzi etablované subjekty pôsobiace na trhu s nehnuteľnosťami.

Začiatky existencie spoločnosti siahajú do roku 1993, od kedy sa postupne transformovala do dnešnej podoby. V roku 2005 sa táto spoločnosť stala členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska.

S cieľom uspokojiť požiadavky našej klientely, poskytuje spoločnosť Euro Real – Sk, s.r.o. následujúce služby:

Základným mottom našej spoločnosti je poskytovať komplexné služby na vysokej profesionálnej úrovni a postupne otvárať slovenský trh s nehnuteľnosťami zahraničným investorom.