Euro Real - Sk, s.r.o.
Realitná a obchodná agentúra
Hlavná 71, 040 01 Košice
Telefón: 0903 605 879
0905 363 747
euroreal@euroreal.biz